Süýümli optiki bölek ýapylyşy-GJS03-M1AX- A8-144 (FOSC 400 A8, GJS03G)

Gysga düşündiriş:

Bu önüm paýlaýyş kabelini we gelýän kabeli birikdirmek üçin ulanylýar, aragatnaşyk, tor ulgamlary, CATV kabel teleýaýlymy we ş.m.Ylmy taýdan döredilen in engineeringenerçilik plastmassasyny kabul edýär we garramaga, poslama garşy, ýangyna garşy, suw geçirmeýän, titremä we şok garşy täsirleri bilen sanjym galyplary bilen emele gelýär.Optiki süýümleriň açyk gurşawyň täsirinden netijeli öňüni alyp biler.

Gümmezden esas dizaýny;6 bölege çenli bölek bölekleri, başga tarelkalary biynjalyk etmezden islendik böleklere girmek üçin çeňňek;Çalt we ygtybarly möhürleme öndürijiligi, birnäçe gezek gaplamak aňsat.Ningyldyrymdan goraýan toprak enjamy, üstünde, diwara gurnamakda ýa-da göni gömmekde ulanylyp bilner.

Aýratynlyklary

Model: GJS03-M1AX- A8-144
Ölçegi: gysgyçlaryň iň uly daşky görnüşi bilen. 412.8 * 219.2mm Çig mal Gümmez, Base : üýtgedilen PP, gysgyç yl Neýlon + GFTray: ABSMetal bölekler ain Poslamaýan polat
Giriş portlarynyň belgisi: 1 ýumurtga port , 8 tegelek port Elýeterli kabel dia Oval port 2 2 sany kompýuter, 10 ~ 29mm kabeller üçin tegelek portlar : Her biri 1pc 6-11mm kabel üçin elýeterli
Maks.tarelka belgisi 6 gap Esasy möhürleme usuly Atylylyk gysmak
Gatnaşyk kuwwaty : 24F Goýmalar: Howa, gönüden-göni gömülen, Diwar / polýus dakmak
Maks.bölmek kuwwaty 144 F. IP derejesi 68

Tehniki parametr

1. Işleýiş temperaturasy: -40 dereje cent + 65 gradus
2. Atmosfera basyşy: 62 ~ 106Kpa
3. Okuň dartylmagy:> 1000N / 1min
4. Tekiz garşylyk: 2000N / 100 mm (1min)
5. izolýasiýa garşylygy:> 2 * 104MΩ
6. Naprýa .eniýe güýji: 15KV (DC) / 1min, arka ýa-da döwülmez
7. Temperaturany gaýtadan işlemek: -40 under ~ + 65 ℃ under 60 (+5) Kpa içki basyş bilen, 10 tigirde;Içerki basyş ýapylanda adaty temperatura öwrülende 5 Kpa-dan pes bolar.
8. Çydamlylygy : 25 ýyl

67f382b7-837f-4830-86e8-da23edc19b93
cd60ec19-5d41-467f-999c-8ff520726111
2cdb46de-1265-49c9-a6d7-3a21f59615b2

Iş wagty: 18-2024-nji aprel