Biz hakda

Chengdu Qianhong Communication Co., Ltd.

Çengdu ÇianhongAragatnaşyk., Ltd we Çengdu ÇianhongYlym we tehnologiýaCo., Ltd şol bir gurama degişlidir.30,000 inedördül metr meýdany tutýan Hytaýyň günbataryndaky meşhur önümçilik.Gözleg we ösüş, aragatnaşyk torlary we model senagaty üçin birikdiriş enjamlaryny marketing etmekde ýöriteleşen ýokary tehnologiýaly kärhana.Aragatnaşyk pudagynyň ähli segmentlerine, şol sanda telekommunikasiýa ulgamy operatorlaryna, kabel teleýaýlymyna we giň zolakly hyzmat üpjün edijilerine hyzmat edýäris.

Öndürýän zatlarymyz

> Süýüm optiki bölekleriň ýapylmagy (FOSC 400, FIST)
> Atylylyk gysylýan bölekleriň ýapylmagy (RSBJ, RSBA, XAGA seriýasy)
> Süýüm optiki terminaly / bölüji guty
> Süýüm optiki bölek şkaf
> Süýüm optiki bölüji şkaf
> ONU giň zolakly maglumat integrasiýa kabineti
> Süýüm optiki paýlaýyş gutusy (OTB, NAP)
> ODF / MODF
> FTTx seriýaly önümler
> Antenna sim we iýmit liniýasy ulgamy
> Gaz we nebit poslama garşy turbalar üçin gysylýan ýeňler
> Galyndy gözleg merkezi

önüm

Bazar gerimi

Bazarymyz Hytaýyň 20-den gowrak welaýatyny we şäherini öz içine alýar we telekom operatorlary bilen uzak we durnukly iş gatnaşyklarymyz bar.

Şeýle hem 100-den gowrak ýurt - Italiýa, Taýland, Türkiýe, Bolgariýa, Täze Zelandiýa, ABŞ, Koreýa, Serbiýa, Ukraina, Indoneziýa, Hindistan, Päkistan, Saud Arabystany, Dubaý we ş.m. bilen gowy işewür gatnaşyklary berkitdik.Umumy üstünlik gazanmak üçin “Fortune Global 500” kompaniýalarynyň käbiri bilen hyzmatdaşlyk etdi we dünýäniň 100-den gowrak ýurduna hyzmat etdi.

Şahadatnamalar

TLC şahadatnamasyny, CE we ISO 9001: 2000 ISO14000, RoHS, SGS, SA 8000 we beýleki degişli şahadatnamalary aldyk.

şahadatnamasyRoHS şahadatnamalary
şahadatnamasyCE şahadatnamasy
şahadatnamasyISO 9001: 2000
şahadatnamasyISO 14000
şahadatnamasyTLC
şahadatnamasyÜçünji bölüm synag hasabaty
şahadatnamasyHil gözegçiligi ulgamy
şahadatnamasyAjaýyp üpjün ediji
şahadatnamasyISO 9001: 2008

Biziň pelsepämiz

Müşderilerimize dünýädäki ýokary önümleri hödürlemäge we ajaýyp hyzmat we hil arkaly ynam döretmäge borçlanýarys.Kompaniýamyzyň medeniýetinde, işde, tertip-düzgünde we hyzmatdaşlykda şeýle ajaýyplyk düşünjelerini ösdürdik.Önümçilik ugrumyzda ýokary hilli önümçilik ülňülerini kesgitlemek, halkymyzyň başarnyklaryna we nou-haularyna, şeýle hem önümçilik proseslerinde iň täze tehnologiýalara köp maýa goýmak bilen, ýokary hilli önümleriň dürli görnüşini döretmäge we durnukly ösüşi üpjün etmäge mümkinçilik berdi. .

Zawod gezelenji

zawod5
zawod6
zawod4
zawod3
zawod2
zawod