süýümli optiki bölek ýapmagyň uly kuwwaty GJS03-M4AX-AL-12-672C (GP321)

Gysga düşündiriş:

1.1Giriş:

Bu önüm paýlaýyş kabelini we gelýän kabeli birikdirmek üçin ulanylýar, aragatnaşyk, tor ulgamlary, CATV kabel teleýaýlymy we ş.m.Ylmy taýdan döredilen in engineeringenerçilik plastmassasyny kabul edýär we garramaga, poslama garşy, ýangyna garşy, suw geçirmeýän, titremä we şok garşy täsirleri bilen sanjym galyplary bilen emele gelýär.Optiki süýümleriň açyk gurşawyň täsirinden netijeli öňüni alyp biler.

Gümmezden esas dizaýny;gysgyç we O-halka ulgamy bilen möhürlenendir.Iki görnüşli goşmaça gap-gaçlar bilen, başga gap-gaçlary biynjalyk etmezden, islendik böleklere girmek üçin gysgyç bolup biler;Çalt we ygtybarly möhürleme öndürijiligi, birnäçe gezek gaplamak aňsat.Ningyldyrymdan goraýan toprak enjamy bilen, üstünde, polýusda / diwara gurnamakda ýa-da göni gömmekde ulanylyp bilner.

 

1.2Spesifikasiýa:

Model:

GJS03-M4AX-AL– RQP ** - *** (GP321)

Elýeterli kabel dia

2 sany 10 ~ 30mm kabel üçin 1 sany ýumurtga porty

Her biri 1 sany 6 ~ 21mm kabel üçin 8 sany orta tegelek port

Her biri 1 sany 6-16mm kabel üçin 8 sany tegelek tegelek port.

Ölçegi:

678 * 312 mm

Çig mal

Gümmez, gysgyç, esas : üýtgedilen PP + GF

Gatnaşyk: ABS

Metal bölekler ain Poslamaýan polat

Giriş portlarynyň belgisi:

1 ýumurtga porty,

8 orta ölçegli tegelek port,

8 kiçi göwrümli tegelek port

Esasy möhürleme usuly

Atylylyk gysmak

Maks.tarelka belgisi

56 sany RQP-15-12c

Or

112 sany RQP-26-4c

Goýmalar:

Howa, polýus gurnamak, gönüden-göni gömmek, diwara gurnamak

Gatnaşyk kuwwaty :

RQP-15-12c: 12F / tarelka

RQP-26-4c: 4F / tarelka

IP derejesi

68

Maks.bölmek kuwwaty

672F (12F tarelka bilen, jemi 56 sany) ýa-da

448F (4F tarelka bilen, jemi 112 sany)

 

 


  • FOB bahasy:ABŞ-nyň 0,5 - 9,999 / bölegi
  • Min.Order mukdary:100 bölek / bölek
  • Üpjünçilik ukyby:Aýda 10000 bölek / bölek
  • Önümiň jikme-jigi

    Haryt bellikleri


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň